Tại sao trong kho lạnh bảo quản lại sử dụng tấm panel PU cách nhiệt?

Nhiệt độ bên ngoài luôn khác với nhiệt độ trong phòng, đặc biệt là kho lạnh để đảm bảo cho nhiệt độ bên trong luôn ổn định thì phải cách ly hoàn toàn với nhiệt độ bên ngoài, chính vì lẻ đó mà trong kho lạnh bảo quản thường sử dụng tấm panel cách nhiệt. […]

0931 599 888